Answer ( 1 )

 1. Sanat, çağlar boyunca süreklilik gösteren, zaman zaman değişime uğrayan ancak her zaman varlığını koruyan bir olgu olarak tanımlanabilir. Genellikle kişinin iç dünyasına seslenmeyi hedefler ve herkese göre farklı yorumlanabilir. Bu sebeple -sanat çok geniş bir terim olduğundan- bu konuyla ilgili pek çok farklı görüş vardır. Kimileri sanatı belirli gruplara ayırmış, kimileri ise tek bir boyutta sanatı incelemişlerdir.

  Pek çok insan sanatın sadece edebi olarak var olduğunu düşünse de aslında sanat, her alanda sanattır. Edebi alanın dışında sanat, zanaat çalışmalarında, işlevsel uygulamalarda veya mekan tasarımlarında özellikle kendisinden bahsettirir.

  Sanatın Alanları

  Sanatın birçok farklı alanı vardır. Bu farklı alanlardan dolayı özellikle eğitim sisteminde karışıklık olması ihtimal olacağından, sanatı alanlarına göre ayırmak özellikle yapılması gereken bir eylem haline gelmiştir. Bu zamana kadar yapılan sanatlardaki alan ayrımı, yararlı ve güzel olarak sınıflandırılmıştır. Fakat günümüz şartlarında bu ayrım doğru kabul edilmemektedir. Sanatı yararlı ve güzel olarak ayırmak yerine, içeriği, nitelikleri ve malzemelerine göre ayırmak daha doğru olacaktır. Çünkü başta da söylendiği üzere sanat birçok farklı alana hitap eder bu nedenle her alanın kendine ait özellikleri farklıdır.

  Sanatın Çeşitli Yolları

  Yer Sanatları: Belirli bir yerin düzenini ve tertibini düzenlemeye yönelik yapılan sanat çalışmaları yer sanatları dalına girmektedir. Buna örnek olarak, moda veya dekor verilebilir.
  Satıh Sanatları: Belirli bir satıha yapılan sanat çalışmalarıdır. Bu sanat alanındaki en temel madde boyadır. Her türlü resim, işleme, çizim veya fotoğraf bu alana girer.
  Edebi Sanatlar: Edebi alandaki tüm türleri kapsayan sanat çalışmalarıdır. Şiirler, romanlar, masallar… gibi.
  Hareketli Sanatlar: Fiil olarak hareket etmeyi amaçlayan ancak asıl özelliğinin insana odaklı olduğu sanat alanıdır. Bu alana sinema, tiyatro gibi insanı gerektiren şeyler dâhil olur.

Leave an answer