Answer ( 1 )

  1. This answer is edited.

    Ofis mimari olarak en belirgin yaşanılan zorluklardan biri iş hayatında kullanılan teknik bilgi ve yönetmeliklerin bilinmemesidir. Okul hayatı tamamen tasarım odaklı bir çalışma ortamıdır. Yeni mezunların büyük bir kısmı iş yaşantısına göre ciddi oranda tecrübesiz olmaktadır. Bu durum da işverenler açısından koz olarak kullanılır. Yeni mezunlar tecrübe kazanmak için düşük ücret veren işverenlerle çalışmak zorunda kalırlar.Teknik bilgiye sahip olmak ve uygulama projesini eksiksiz çizmeye neredeyse 1yıl içerisinde adapte olurlar. Şantiyede görev alan yeni mezun bir mimar ise hem uygulama projelerini anlamaya çalışmak hem malzeme bilmek zorundadır. Okulda öğretilen bu alandaki bilgiler inşaat ortamında uygulamaya konulduğunda yeterli olmamaktadır. Şantiye alanı hatayı kabul etmeyen bir alan olduğu için yapılacak olan her hata firmaya zaman ve para kaybı olarak geri döner. Ayrıca yeni mezun bir mimar şantiyede ustalardan daha tecrübesiz olduğu anlaşıldığı için işleri kontrol etmek için verilen emirleri yerine getirmek istemeyen, mimarı ciddiye almayan ustalar karşınıza çıkabilir. Bu durumla başa çıkmak ancak aradaki büyük teknik bilgi farkını kapatmakla olur.

Leave an answer