Answer ( 1 )

  1. Yunan alfabesinin 16. harfi olan Pi (π), en çok bilinen matematiksel sabiti temsil etmek için kullanılır. Tanım olarak, Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına oranıdır. Başka bir deyişle çapa bölünen çevreye eşittir (π = c / d). Ters yönden bakıldığında ise dairenin çapı, çevrenin pi katına eşittir (c = πd). Bir daire ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun Pi sayısı her zaman aynı sayı olacaktır.
    Pi sayısı, irrasyonel olmayan bir sayıdır. Bu durum tekrarlanmayan ondalık genişleme ile Pi sayısının gerçek bir sayı olduğu anlamına gelir. Tam sayı oranıyla temsil edilemez, sonsuza dek devam eder ve bu haliyle sonsuz bir ondalık olarak bilinir. Sayı bitmediği için tam olarak bir değeri yoktur. Birçok matematikçi ve matematik hayranı, Pi sayısını mümkün olduğunca çok fazla sayıyla hesaplamakla ilgilenir. Pi sayısının en büyük rakamını okuyan bu konudaki Guinness Dünya Rekoru, 67.000’den fazla ondalık basamakla Pi sayısı okuyan Çin’in Lu Chao’una aittir. Pi-Arama Sayfası web sitesi ise (bir bilgisayar programı yardımıyla) 200 milyon haneye kadar hesaplamıştır.

    Pi Sayısının Değeri

    Pi sayısı yaklaşık 4000 yıldan beri bilinmektedir ve Babilliler tarafından keşfedilmiştir. 1900-1680 yılları arasında bulunan bir tablette Pi sayısının 3.125 olduğunu bulunmuştur. Günümüzde ise Pi sayısı 3.14 olarak hesaplanır. Matematiğe başlarken öğrenciler, 3.14 ya da 3.14159 değerlerinde Pi sayısı ile tanıştırılır. İrrasyonel bir sayı olmasına rağmen, bazıları Pi sayısını tahmin etmek için 333/106 veya 22 / 7 gibi rasyonel ifadeler kullanırlar. Ancak bu rasyonel ifadeler sadece birkaç ondalık basamak için geçerlidir. Pi sayısının ilk 100 rakamı: 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 7067

Leave an answer